De was drogen

Over gemak en kortzichtigheid en het drogen van de was: buiten aan de lijn? Of in een droger?

Macht

Ben je als bc-lid een Don Quichote als je iets anders wilt dan de woningcorporatie?

Ter overdenking

Ik denk teveel. Dat is te stoppen door dingen op te schrijven; maar… wat doe je dan met die teksten?