MOED! Magazine

Tijdschrift MOED – over doorgaan en zingeving

Hoe geef je zin aan je leven? In dit inspirerende tijdschrift komen vier ‘normale mensen’ aan het woord die je vertellen over hun leven.

MOED! kent 2 nummers. Het is grotendeels tot stand gekomen tijdens de Corona lockdown.

Inspirerend moedig

Aan de basis van dit tijdschrift staan 5 moedige mensen: Elsa, Bart, Paul, Terrence en Laura. Ze noemen geen van allen het woord ‘moed’ in hun verhalen. En vinden zichzelf ook niet per sé moedig. Maar toch, als je leest wat ze hebben meegemaakt en hoe ze handelden in hun leven… en je je realiseert dat ze met hun verhaal naar buiten komen in een tijdschrift… dan klopt de titel van dit tijdschrift gewoon. Dit zijn inspirerende mensen, die niet klagen en bij de pakken neerzitten; maar doorgaan en proberen er het beste van te maken. En die lichtpuntjes vinden en koesteren.

Je hoeft niet altijd een held te zijn – niet groot of krachtig te zijn; vijanden letterlijk te bevechten of wonderlijke talenten en outfits te hebben – om moed te kunnen tonen of stiekem een inspiratie te zijn voor de mensen in je omgeving. Normale mensen in normale levens zijn hiervoor misschien zelfs beter juist omdat ze niet heel bijzonder zijn. Net zoals jij hoogstwaarschijnlijk geen Wonder Woman of de een of andere mythologische God bent. En wellicht toch ook erg dapper waar het echt telt.

Het gaat goed nu, al was dat niet altijd zo

Wat je wel moet weten, als je deze tijdschriften ook wilt lezen, is dat de mensen in dit tijdschrift soms nare of heftige ervaringen hebben beleeft. Ze spreken er zonder nadruk over, min of meer als achtergrondinformatie, maar het kan indruk maken als je hiervoor gevoelig bent. Daarom zijn deze passages gemarkeerd.
Misschien vind je het interessant om te weten dat de zware onderwerpen geen hoofdrol spelen; ze zijn ondergeschikt geworden aan wat belangrijker is gebleken: de rest van het geleefde en te leven leven.

Dankbaar

Dit tijdschrift is er gekomen door de onverzettelijke wil en inzet van Elsa. Zij heeft de interviews gedaan, en alles geschreven. Daarnaast heeft ze het project gemanaged, de kunst voor de omslagen ontdekt, de fondsen voor de drukkosten (en mijn inzet) gevonden. Het tijdschrift had ook niet kunnen bestaan zonder de belangeloze inzet van Bart, Paul, Terrence, Laura, kunstenaar Miguel (en mijzelf). Ook waren de diverse partijen die de tijdschriften op basis van een voorpublicatie inkochten, of die een advertentie lieten plaatsen, extreem belangrijk. Wat fijn dat een project als dit hierdoor tot stand kon komen. Dank!

Wil je meer weten over het tijdschrift? Je kunt Moed Magazine e-mailen.