Een boek van, voor en over Het Diepwater Collectief

Enkele bladzijden uit het boek kun je hier inzien.

De Kunst van het boven komen drijven

Jubileumboek

Ter viering van haar 20-jarige wilde kunstenaarsvereniging Het Diepwater Collectief (het ‘DWC’) graag zelf een boek uitgeven. Een jubileumboek dat, uiteraard, vol moest staan met eigengemaakte kunst. En waarin de leden van het collectief zelf aan het woord kwamen. Maar… een boek dat ook moest vertellen over de oorsprong van het collectief. En een bewijs van bestaansrecht kon zijn. Dat kon dienen als verantwoording aan subsidiegevers. Een jubileumboek voor henzelf – maar interessant voor andere geïnteresseerden. Kortom: een boek dat aan veel verschillende eisen moest voldoen!

In oktober 2012 werd voor het eerst begonnen met het verzamelen van ‘inhoud’.
Tussen 19 februari en 19 april 2015 ontving ik de beschikbare teksten en het aanwezige beeldmateriaal. In nauwe samenwerking met Marjo Oosterholt bedacht ik toen ook een vormgeving. Verder stelde ik technische eisen op voor de aan te leveren foto’s; kortte ik teksten in en (her)schreef ze; vroeg, dreigde en smeekte ik om inlevering van materiaal; maakte ik aanvullende foto’s; woonde ik besprekingen bij met de drukker; dacht ik mee over de oplage; … en zette ik (in overleg met Marjo) het hele boek in elkaar. Op 4 mei ging het naar de drukker.

Op vrijdagmiddag 22 mei 2015, is het boek gepresenteerd tijdens een groepstentoonstelling in Galerie Beeldend Gesproken. Precies op tijd voor het 22-jarig jubileum!

Opdrachtomschrijving

  • Het vormgeven van een kunstboek, met enkele teksten als introduktie. Het liefst met een duidelijk zichtbaar onderscheid tussen de verschillende onderwerpen.

Opdrachtuitbreiding

  • Redactie van teksten
  • Aanvullende fotografie (o.a. van atelier, diverse activiteiten, diverse kunstwerken)
  • Gedeeld project-management

Opdrachtgever

Opdrachtgever / Klant: Het Diepwater Collectief

Aanvullende informatie

Het Diepwater Collectief – de kunst van het boven komen drijven is onder meer te koop via Uitgeverij Tobi Vroegh en bol.com.